§ 1 Informacje ogólne
Regulamin Biura Tłumaczeń określa najważniejsze i niezbędne warunki świadczenia usług.
1) Biuro informuje o swoich ofertach i usługach z zakresu profesjonalnych tłumaczeń na swojej oficjalnej stronie internetowej;
2) Przyjęcie zlecenia informuje o akceptacji przez klienta warunków regulaminu dotyczącego zamówienia na wybrane usługi;
3) Właścicielem strony internetowej jest Biuro Tłumaczeń NETLINGUIST
4) Użytkownikiem nazywamy osobę odwiedzającą stronę;
5) Korzystanie ze strony przez użytkownika zobowiązuje do użytkowania w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Biura Tłumaczeń;
6) Każdy Użytkownik jest objęty regulaminem oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci;
7) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika regulaminu, właściciel ma prawo podjąć działania mające na celu naprawienie poniesionej szkody.

§ 2 Odpowiedzialność za treści witryny
Właściciel ponosi odpowiedzialność za treść umieszczoną na stronie Biura Tłumaczeń Netlinguist

§ 3 Zakres usług
1) Zakres usług podany na stronie internetowej nie stanowi oferty, ma jedynie charakter informacyjny;
2) Usługi mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb zleceniodawców;
3) Tłumaczenia wykonane pisemnie mogą być odbierane po telefonicznym uzgodnieniu terminu w siedzibie firmy;
4) Realizacja tłumaczenia oznacza czas, w którym tłumaczenie będzie gotowe do odbioru lub do wysyłki w przypadku danego zlecenia;

§ 4 Ochrona danych osobowych
Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie składania zamówienia wprowadzane do systemu będą przetwarzane przez Netlinguist zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami;
1) Biuro Tłumaczeń nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników;
2) Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich modyfikacji;
3) Biuro Tłumaczeń ma prawo ujawnić dane w przypadku przeprowadzenia postępowania karnego.

§ 5 Zakres oferty Biura Tłumaczeń
Oferta jest sporządzona na podstawie zakresu działań Biura Tłumaczeń.

§ 6 Prawa autorskie
1) Wszystkie informacje na stronie chronione są międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością Biura Tłumaczeń;
2) Treść umieszczona na stronie nie może być kopiowana bez zgody właściciela na cele inne niż przeznaczone do prywatnego użytku.
Za naruszenie ustawy o przepisach dotyczących zwalczaniu nieuczciwej konkurencji grozi odpowiedzialność karna, ujęta w przepisach kodeksu cywilnego.
§ 7 Postanowienia końcowe
Biuro Tłumaczeń dokłada wszelkich starań dotyczących funkcjonowania strony jednakże nie zapewnia gwarancji poprawności jej wyświetlania.
W razie zastrzeżeń co do działania strony, użytkownik może zgłaszać je poprzez wysłanie odpowiedniego e-maila informującego o odnalezionych błędach.
Ochrona prywatności
Biuro Tłumaczeń Netlinguist dba o prywatne dane swoich użytkowników korzystających z serwisu.
Podczas odwiedzania naszej strony, automatycznie zbieramy informacje dotyczące jedynie nazwy domeny, adresu IP, które nie są danymi osobowymi a jedynie informacją dla nas o wizycie.
Nie udostępniamy danych osobom trzecim w ramach praw do ochrony prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Biuro Tłumaczeń Netlinguist.