Pola wymagane oznaczone są kolorem czerwonym


  Imię i nazwisko

  Adres zamieszkania

  Adres email

  Nr telefonu

  Język/i źródłowy

  Język docelowy - ojczysty

  Staż pracy w zawodzie tłumacza

  Dziedziny tłumaczeń

  Narzędzia CAT - prosimy podać wersję programu

  Stawka za słowo źródłowe

  Stawka za godzinę korekty

  Załącz swoje CV

  Dodatkowe informacje