Pola wymagane oznaczone są kolorem czerwonym


Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres email

Nr telefonu

Język/i źródłowy

Język docelowy - ojczysty

Staż pracy w zawodzie tłumacza

Dziedziny tłumaczeń

Narzędzia CAT - prosimy podać wersję programu

Stawka za słowo źródłowe

Stawka za godzinę korekty

Załącz swoje CV

Dodatkowe informacje